Dec 22, 2022

Brrrr!!!

I hope this message finds you safe and warm. The timing of the current winter storm interrupted our last week of school, and a lot of the fun activities that were planned, prior to winter break. While this is unfortunate and tremendously inconvenient for our families, I will always act in the interest of safety for our students and staff. When the National Weather Service began to use the words “Life Threatening” in regards to travel, closing buildings was the only safe choice to be made. I hope that the timing of the decision late Tuesday afternoon allowed for all to make alternate plans for the remainder of the week.

When students return from break, we will be entering the winter assessment window. MTCS students take the NWEA test three times per year to measure growth in reading and math over the course of the year, and across multiple years, for students that have been with us for an extended period. These low stakes assessments take about an hour each (math and reading) and provide our teachers with insight into how best to meet the needs of each of our individual learners. For more information regarding NWEA assessments, please reach out to your school’s director.

Stay connected! MTCS uses a service called “Remind” to deliver important information (including school closings) to our students and families via text, email, and phone. Remind get’s its contact information from our school information system – “Skyward.” If your contact information changes, please be sure to inform your school’s office so that you don’t miss any important information. Coming soon – MTCS will be unveiling a school specific app that will allow for messages to be delivered in a push notification directly to your cell phone.

The first semester ends on January 26th. Take some time over winter break to check in with your student about their academic progress. You are always welcome to check in with teachers regarding grades and assignments. The education of your child is a team effort. Let’s finish the semester strong!

Thank you for the privilege of working with your scholar. It is a duty that we take seriously and never take for granted.

Have a safe and warm winter break!

Shawn Fondow
Executive Director
Minnesota Transitions Charter School


22 de diciembre de 2022

¡¡¡Brrrr!!!

Espero que este mensaje te encuentre a seguro y cálido. El momento de la tormenta de invierno interrumpió nuestra última semana de clases y muchas de las actividades divertidas que se planearon antes de las vacaciones de invierno. Desafortunado y tremendamente inconveniente para nuestras familias, siempre actuaré en interés de la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Cuando el Servicio Nacional de Meteorología comenzó a usar las palabras “Amenaza de la vida” con respecto a los viajes, cerrar los edificios era la única opción segura que se podía tomar. Espero que el momento en que se tomó la decisión el martes por la tarde permitió que todos hicieran planes alternativos para el resto de la semana.

Cuando los estudiantes regresen de las vacaciones, entraremos en la evaluaciónes de invierno. Los estudiantes de MTCS toman la prueba Northwest Evaluation Association (NWEA) tres veces al año para medir el progreso en lectura y matemáticas durante el transcurso del año y durante varios años, para estudiantes que han estado con nosotros durante un período prolongado. Estas evaluaciones de bajo riesgo toman aproximadamente una hora cada una (matemáticas y lectura) y brindan a nuestros maestros una idea de cómo satisfacer mejor las necesidades de cada uno de nuestros alumnos individuales. Para obtener más información sobre las evaluaciones NWEA, comuníquese con el director de su escuela.

¡Mantente conectado! MTCS utiliza un servicio llamado “Remind” (“Recordar”) para brindar información importante (incluido el cierre de escuelas) a nuestros estudiantes y familias a través de mensajes de texto, correo electrónico y teléfono. Recuerde obtener su información de contacto de nuestro sistema de información escolar – “Skyward”. Si su información de contacto cambia, asegúrese de informar a la oficina de su escuela para que no se pierda ninguna información importante. Próximamente: MTCS presentará una aplicación específica para la escuela que permitirá enviar mensajes en una notificación automática directamente a su teléfono celular.

El primer semestre termina el 26 de enero. Tómese un tiempo durante las vacaciones de invierno para consultar con su estudiante sobre su progreso académico. Siempre estan bienvenidos a consultar con los maestros sobre las calificaciones y las tareas. La educación de su hijo es un esfuerzo de equipo. ¡Terminemos el semestre con fuerza!

Gracias por el privilegio de trabajar con su estudiante. Es un deber que nos tomamos en serio y nunca damos por sentado.

¡Disfrute de unas vacaciones de invierno seguras y cálidas!

Shawn Fondow
Director ejecutivo
Escuela autónoma de transición de Minnesota


Brrrrrr!

Waxaan rajeynayaa in fariintaan ay ku hesho ammaan iyo diirimaad. Wakhtiga dabaylaha jiilaalka ee hadda socda ayaa hakiyay usbuucii u dambeeyay ee dugsiga, iyo hawlo badan oo madadaalo ah oo la qorsheeyay, ka hor fasaxa jiilaalka. In kasta oo tani ay nasiib darro iyo dhib weyn ku tahay qoysaskeena, waxaan mar walba u dhaqmi doonaa danta badbaadada ardaydeena iyo shaqaalaheena. Markay Adeegga Cimilada Qaranku bilaabeen inay adeegsadaan ereyada “Halis Nafeed” ee ku saabsan safarka, xidhitaanka dhismayaasha ayaa ahaa doorashada kaliya ee badbaadada leh. Waxaan rajeynayaa in waqtiga go’aanka galabnimadii Talaadada uu u oggolaaday dhammaan inay sameeyaan qorshayaal ka duwan inta usbuuca ka harsan.

Markay ardaydu ka soo noqdaan fasaxa, waxaanu gali doonaa daaqada qiimaynta jiilaalka. Ardayda MTCS waxay qaataan imtixaanka NWEA saddex jeer sannadkii si ay u cabbiraan kobaca akhriska iyo xisaabta inta lagu jiro sannadka, iyo guud ahaan sannadaha badan, ardayda nala jirtay muddada dheer. Qiimayntan hoose waxay qaadataa saacad walba midkiiba (xisaabta iyo akhriska) waxayna siiyan macalimiinteena fahanka sida ugu wanaagsan ee loo dabooli karo baahiyaha arday kasta oo gaar ah. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qiimeynta NWEA, fadlan la xiriir agaasimaha dugsigaaga.

Ku xidhnow! MTCS waxay isticmaashaa adeeg la yiraahdo “Xusuusin” si uu ugu gudbiyo macluumaadka muhiimka ah (oo ay ku jiraan xiritaanka dugsiga) ardaydeena iyo qoysaska iyada oo loo marayo qoraal, iimaylka, iyo telefoonka. Xusuusi inaad hesho macluumaadka xiriirka ee nidaamka macluumaadka dugsiga – “Skyward.” Haddii macluumaadka xiriirkaagu isbedelo, fadlan hubi inaad u sheegto xafiiska dugsigaaga si aadan u dhaafin macluumaad muhiim ah. Dhawaan imaanaya – MTCS waxay daaha ka qaadi doontaa app gaar ah oo dugsiga u oggolaanaya in farriimaha lagu soo diro ogeysiis toos ah taleefankaaga gacanta.

Simistarka koowaad wuxuu dhamaanayaa Janaayo 26-keeda. Qaado wakhti yar oo fasax jiilaal ah si aad uga hubiso ardaygaaga horumarkiisa waxbarasho. Had iyo jeer waa lagugu soo dhaweynayaa inaad la xiriirto macalimiinta wax ku saabsan darajooyinka iyo shaqooyinka. Waxbarashada ilmahaaga waa dadaal kooxeed. Aynu ku dhammayno simistarka xoog!

Waad ku mahadsan tahay mudnaanta aad la shaqeyso aqoonyahankaaga. Waa waajib in aynu si dhab ah u qaadano oo aynaan marnaba u qaadan in ay tahay wax aan waxba tarayn.

Hayso fasax qabow oo diiran oo ammaan ah!

Shawn Fondow
Agaasimaha fulinta
Minnesota Transitions Charter School