Greetings from the Board of Directors!

The Board of Directors is continuing to work hard on behalf of MTCS. This last month we wrapped up our Strategic Planning for MTCS as well as taking the first major steps in our Superintendent/Executive Director search. Thank you so much to those that took part in the Strategic Planning Committee! We had productive and informative meetings, the final draft will be presented to the Board for adoption soon.

The Board of Directors met on March 31st and made the decision to request 4 candidates to participate in interviews with the Board of Directors. We are anticipating 2 rounds of interviews for this process, however should the Board feel strongly that we have 1 standout candidate we may choose to forgo a second round.

The first round of interviews will be Tuesday April 12th and Thursday April 21st. There will be two interviews each night with the first beginning at 5pm, and the second at 7pm. Second round interviews are scheduled for Thursday April 28th. These interviews are open for the public to attend and listen. Each interview will also be broadcast as well via zoom. Our hope is to select our next leader by the end of April or in early May.

Thank you for your interest in the work the Board of Directors is undertaking.

Thank you for all that you are and mean to MTCS.

MTCS Board of Directors

Salaan ka timid Guddiga Maamulka!

Guddiga Agaasimayaashu waxay sii wadaan inay si adag ugu shaqeeyaan ayagoo matalaya  MTCS. Bishaan la soo dhaafay waxaan soo gabagabeynay Qorsheynta Istiraatiijiyadeedka MTCS iyo sidoo kale qaadista tillaabooyinka ugu muhiimsan ee raadinta Kormeeraha/Fulinta Agaasimaha. Aad baad ugu mahadsanyihiin kuwii ka qayb qaatay Guddiga Qorshaynta Istiraatijiyadeedka! Waxaan yeelanay shirar wax ku ool ah oo xog-waraysi ah, qabyo-qoraalka kama dambaysta ah waxaa la horgeyn doonaa guddiga si loo meelmariyo dhawaan.

Guddiga agaasimayaasha ayaa kulmay 31-kii Maarso waxayna go’aan ku gaareen inay ka codsadaan 4 musharrax inay ka qeybgalaan wareysiyo lala yeesho guddiga maamulka. Waxaan rajeyneynaa 2 wareeg oo wareysi ah habkaan, si kastaba ha ahaatee haddii Guddigu uu si adag u dareemo in aanu hayno 1 musharax waxaan dooran karnaa inaan ka tanaasulno wareeg labaad.

Wareegga koowaad ee wareysigu wuxuu noqon doonaa Talaadada Abriil 12-keeda iyo Khamiista Abriil 21-keeda. Waxaa jiri doona laba waraysi habeen kasta oo ka bilaabanaya 5pm, kan  labaadna 7pm. Wareysiyada wareegga labaad waxaa loo qorsheeyay Khamiista Abriil 28-keeda. Wareysiyadani waxay u furan yihiin dadweynuhu inay ka soo qaybgalaan oo ay dhegaystaan. Wareysi kasta sidoo kale waxaa lagu sii dayn doonaa zoom. Rajadayadu waa inaan doorano hoggaamiyahayaga xiga dhammaadka Abriil ama horraanta May.

Waad ku mahadsan tahay xiisayntaada shaqada Guddiga Agaasimayaashu ay qabanayaan.

Waad ku mahadsantahay Kaalinta aad ugu jirto  MTCS.

Guddiga Maamulka ee MTCS

¡Saludos de la Junta Directiva!

La Junta Directiva sigue trabajando fuerte en nombre de MTCS.  Este último mes terminamos nuestra Planificación Estratégica para MTCS. Igual estamos en los primeros pasos importantes en nuestra búsqueda de Superintendente/Director Ejecutivo.  Muchas gracias a los que participaron en el Comité de Planificación Estratégica.  Tuvimos reuniones productivas e informativas, el borrador final será presentado a la Junta para su adopción pronto.

La Junta Directiva se reunió el 31 de marzo y tomó la decisión de solicitar a 4 candidatos que participen en entrevistas con la Junta Directiva. Vamos a tener dos rondas de entrevistas para este proceso, pero si la Junta considera que hay un candidato destacado, podemos optar por renunciar a una segunda ronda.

La primera ronda de entrevistas será el martes 12 de abril y el jueves 21 de abril.  Habrá dos entrevistas cada noche: la primera comenzará a las 5 de la tarde y la segunda a las 7 de la tarde.   Las entrevistas de la segunda ronda están programadas para el jueves 28 de abril.  El público podrá asistir a estas entrevistas y escucharlas.  Cada entrevista se transmitirá también a través del zoom.  Esperamos seleccionar a nuestro próximo líder a finales de abril o principios de mayo.

Gracias por su interés en el trabajo que la Junta Directiva está llevando a cabo.

Gracias por todo lo que son y significan para MTCS.