Greetings!

This time of year can be so exciting for so many, we will soon have graduation ceremonies and begin summer break.  Graduation is an incredible celebration of our students’ success and growth.  The summer break is a well deserved time for rest and relaxation for many of our staff and students. Congratulations to all of our MTCS graduates, your hard work and determination led to this achievement!

The Board of Directors at our May 26th Meeting approved our next Strategic Plan.  We began this process in February with the collection of feedback from all of our MTCS community members.  Our Strategic Planning Committee met 3 times to work and craft the feedback we received into more specific focus areas and goals.  This was then taken and crafted into a plan that will help MTCS grow for the next 5 years.  This plan encompasses multiple growth areas for MTCS including; academics, community involvement, communication, staff development, and revitalizing our physical learning spaces to name a few.

This summer the Board of Directors will be focused on ensuring success for all of our MTCS students, staff and community during the 22-23 school year and beyond.

Thank you to each of our staff members for their care and focus on ensuring student success, MTCS is truly a community because of each of you.

Thank you,

On behalf of the MTCS Board of Directors

Below are a few links that include information regarding some of the items mentioned above.

Graduation dates
P.E.A.S.E. Academy: Wednesday, June 8th at 6:30pm. Location: P.E.A.S.E. Academy
MTS Secondary: Saturday, June 11th at 10am. Location: Minneapolis Convention Center
Banaadir Academy: Saturday, June 11th at 12:30pm. Location: Minneapolis Convention Center
MN Virtual Schools: Saturday, June 11th at 3pm. Location: Minneapolis Convention Center

Strategic Plan

Board meeting Calendar for 22-23

¡Saludos!

Esta época del año puede ser muy emocionante para muchos, pronto tendremos las ceremonias de graduación y comenzaremos las vacaciones de verano. La graduación es una increíble celebración del éxito y el crecimiento de nuestros estudiantes. Las vacaciones de verano son un tiempo bien merecido para el descanso y la relajación para muchos de nuestro personal y estudiantes. Felicitaciones a todos nuestros graduados de MTCS, ¡su trabajo duro y determinación los llevó a este logro!

La Junta Directiva en nuestra reunión del 26 de mayo aprobó nuestro próximo Plan Estratégico. Comenzamos este proceso en febrero con la recopilación de información de todas nuestras partes interesadas en MTCS. Nuestro Comité de Planificación Estratégica se reunió 3 veces para trabajar y elaborar los comentarios que recibimos en áreas de enfoque y objetivos más específicos. Esto fue tomado y elaborado en un plan que ayudará a MTCS a crecer durante los próximos 5 años. Este plan abarca múltiples áreas de crecimiento para MTCS incluyendo; académicos, participación de la comunidad, la comunicación, el desarrollo del personal, y la revitalización de nuestros espacios físicos de aprendizaje para nombrar unos pocos.

Este verano, la Junta Directiva se centrará en asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes de MTCS, el personal y la comunidad durante el año escolar 22-23 y más allá.

Gracias a cada uno de los miembros de nuestro personal por su cuidado y enfoque en asegurar el éxito de los estudiantes, MTCS es verdaderamente una comunidad gracias a cada uno de ustedes.

Gracias,
En nombre de la Junta Directiva de MTCS

A continuación hay algunos enlaces que incluyen información sobre algunos de los puntos mencionados anteriormente.

Fechas de graduación
Academia P.E.A.S.E: Miércoles 8 de junio a las 18:30 horas. Lugar: Academia P.E.A.S.E.
MTS Secondary: Sábado, 11 de junio a las 10h. Lugar: Centro de Convenciones de Minneapolis
Academia Banaadir: Sábado, 11 de junio a la 12:30pm. Lugar: Centro de Convenciones de Minneapolis
Escuelas virtuales de MN: Sábado, 11 de junio a las 3pm. Lugar: Centro de Convenciones de Minneapolis

Plan Estratégico

Calendario de reuniones de la Junta Directiva para los días 22 y 23

Salaan!

Wakhtigan sanadka waxa uu noqon karaa mid aad u xiiso badan dad badan,waxa aanu dhawaan samayn doonaa xaflado qalin jabin waxana aanu bilaabi doonaa fasaxa xagaaga. Qalinjabintu waa dabbaaldegga cajiibka ah ee guusha iyo koritaanka ardaydeenna. Fasaxa xagaaga waa wakhti aad u mudan nasashada iyo nasashada qaar badan oo ka mid ah shaqaalaheena iyo ardaydeena. Hambalyo dhammaan ardaydayada MTCS, dadaalkaaga iyo go’aan qaadashadaada ayaa horseeday guushan!

Golaha agaasinka shirkeenii May 26-keedii waxa ay ansixiyeen Qorshahayaga Istiraatiijiyadeed ee soo socda. Waxa aanu hawshan ku bilownay bishii Febraayo anagoo ka ururinaynay jawaab-celinta dhammaan daneeyayaashayada MTCS. Guddigayada Qorshaynta Istaraatiijiyadeed waxay kulmeen 3 jeer si ay u shaqeeyaan oo ay u farsameeyaan jawaab-celinta aan helnay meelo gaar ah iyo yoolal. Tan waxaa la qaatay oo la dejiyay qorshe ka caawin doona MTCS inuu koro 5ta sano ee soo socota. Qorshahani waxa uu koobayaa meelo badan oo korriin ah oo loogu talagalay MTCS oo ay ku jiraan; tacliinta, ka-qaybgalka bulshada, xidhiidhka, horumarinta shaqaalaha, iyo dib-u-soo-noolaynta goobaheenna barashada jireed si aan u magacaabo dhowr.

Xagaagan Guddiga Agaasimayaashu waxay diiradda saari doonaan hubinta guusha dhammaan ardaydayada MTCS, shaqaalaha iyo bulshada inta lagu jiro sannad dugsiyeedka 22-23 iyo wixii ka dambeeya.

Waad ku mahadsan tahay xubin kasta oo ka mid ah shaqaalahayaga daryeelkooda oo ay diiradda saaraan hubinta guusha ardayga, MTCS run ahaantii waa bulsho mid kasta oo idinka mid ah.

Mahadsanid,
Anigoo ku hadlaya magaca Guddiga Maamulka ee MTCS

Hoos waxaa ah dhowr xiriiriye oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan qaar ka mid ah walxaha aan kor ku soo sheegnay.

Taariikhaha qalin-jabinta
P.E.A.S.E. Akadeemiyada: Arbacada, Juun 8-deeda 6:30 galabnimo. Goobta: P.E.A.S.E. Akademiyada
Dugsiga Sare ee MTS: Sabti, Juun 11keeda, 10ka subaxnimo. Goobta: Minneapolis Convention Center
Banaadir Academy: Sabti, June 11keeda, saacada 12:30 duhurnimo. Goobta: Minneapolis Convention Center
Dugsiyada Virtual MN: Sabti, Juun 11keeda, 3pm. Goobta: Minneapolis Convention Center

Qorshaha Istaraatiijiga ah

Jadwalka kulanka guddiga ee 22-23