The Board of Directors at Minnesota Transitions Charter School (MTCS) is thrilled to announce the placement of Shawn Fondow as the permanent Executive Director to lead its eight schools in the MTCS Academic Community. Mr. Fondow has served in the role of Interim Director since August of 2021.

Mr. Fondow’s unique combination of vision and collaboration, with experience and knowledge made him a clear choice for this role.

Board Chair, Tyler Frankhouse, said: “Mr. Fondow has a unique history of more than 15 years at MTCS that will allow him to step into this role and hit the ground running. The ideas brought forward by him this year have shown that he will help move MTCS forward as an organization. The board is excited to continue its work with Mr. Fondow and is looking forward to his continued leadership.”

Mr. Fondow has been a teacher and a leader in the MTCS K-12 Academic Community for more than fifteen years. He began as a physical education teacher and quickly stepped into leadership positions, including Principal of Banaadir Academy, Director of the JROTC Leadership program, Director of Elementary programs, and Principal of MTS Secondary School.

In 2019, Mr. Fondow took over the leadership of MTS Secondary School. On Memorial Day weekend in 2020, the MTS Secondary and the district offices were demolished in the civil unrest following the murder of George Floyd.

Following the destruction of the school, leadership listened to stakeholders: students, parents, staff, community members, worked with architects and planners and oversaw the creation of the new school and district office. It is In this building where you can see the vision of education that Shawn Fondow is committed to building.

Traditional education doesn’t work for every learner, and the new MTS Secondary, with its colorful, open, collaborative and unique space offers staff and students a new way to connect, thrive and create stronger futures for our students.

“In this role, I can see how all the pieces work together and what we are building. It is an exciting time at MTCS. We have amazing students and our enrollment is steadily growing. Our staff are talented and dedicated. My philosophy is to create space for our great people and give them the freedom to be great, go above and beyond to create a remarkable space and culture.” Shawn Fondow said.

This process included the creation of a committee dedicated to gathering feedback from all of our stakeholders. All of this feedback was shared with the board and was used to help drive our decisions as we worked through this process. After the extensive search process, the Board voted on April 28, to offer Mr. Fondow the position.

SPANISH

Shawn Fondow es nombrado Director Ejecutivo de Minnesota Transitions Charter School

 

La Junta Directiva de Minnesota Transitions Charter School (MTCS) está emocionado al anunciar la colocación de Shawn Fondow como Director Ejecutivo permanente para dirigir sus ocho escuelas en la Comunidad Académica de MTCS.  El Sr. Fondow ha servido en el papel de Director Interino desde agosto de 2021.

 

La combinación única del Sr. Fondow de visión y colaboración, con la experiencia y el conocimiento lo hizo una clara elección para este papel.  

 

El Presidente de la Junta, Tyler Frankhouse, dijo: “El Sr. Fondow tiene una historia única de más de 15 años en MTCS que le permitirá entrar en esta posición. Las ideas que ha aportado este año han demostrado que ayudará hacer avanzar a MTCS como organización.  La junta directiva está encantada de continuar su trabajo con el Sr. Fondow y espera que continúe su liderazgo”.

 

El Sr. Fondow ha sido profesor y líder en la comunidad académica de MTCS K-12 durante más de quince años.  Comenzó como profesor de educación física y rápidamente pasó a ocupar puestos de liderazgo, como director de la Academia Banaadir, director del programa de liderazgo JROTC, director de los programas de primaria y director de la escuela secundaria MTS.

 

En 2019, el Sr. Fondow asumió el liderazgo de la Escuela Secundaria MTS.  En el fin de semana del Día de los Caídos de 2020, la MTS Secondary y las oficinas del distrito fueron demolidas en los disturbios civiles que siguieron al asesinato de George Floyd.  

 

Tras la destrucción de la escuela, el liderazgo escuchó a las partes interesadas: estudiantes, padres, personal, miembros de la comunidad, trabajó con arquitectos y planificadores y supervisó la creación de la nueva escuela y la oficina del distrito.  Es en este edificio donde se puede ver la visión de la educación que Shawn Fondow se ha comprometido a construir.  

 

La educación tradicional no funciona para todos los alumnos, y la nueva Secundaria MTS, con su espacio colorido, abierto, colaborativo y único, ofrece al personal y a los alumnos una nueva forma de conectar, prosperar y crear futuros más fuertes para nuestros alumnos.

 

“En este papel, puedo ver cómo todas las piezas funcionan juntas y lo que estamos construyendo.  Es un momento emocionante en MTCS.  Tenemos estudiantes increíbles y nuestra matrícula está creciendo constantemente.  Nuestro personal es talentoso y dedicado. Mi filosofía es crear un espacio para nuestra gran gente y darles la libertad de ser grandes, ir más allá para crear un espacio y una cultura extraordinarios”.  dijo Shawn Fondow. 

Este proceso incluyó la creación de un comité dedicado a recoger las opiniones de todas las partes interesadas.  Toda esta información se compartió con el consejo y se utilizó para ayudar a tomar decisiones a medida que avanzábamos en este proceso.  Tras el extenso proceso de búsqueda, la Junta votó el 28 de abril para ofrecer el puesto al Sr. Fondow.

SOMALI

Shawn Fondow oo loo magacaabay Agaasimaha Sare ee Dugsiga MTCS ee Minnesota

 

Guddiga Maamulka ee Dugsiga MTCS ee Minnesota Transitions Charter School (MTCS) waxay aad ugu faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan ku meelaynta Shawn Fondow inuu noqdo Agaasimaha Fulinta ee joogtada ah si uu u hoggaamiyo siddeeddeeda dugsi ee MTCS Academic Community. Mr. Fondow waxa uu ku shaqaynayay doorka agaasimaha ku meel gaarka ah ilaa Ogosto 2021.

Aqoonta, waayo- aragnimada, iskaashiga iyo aragtida khibradda ku dhisan ayaa loogu xishay xilkaan Mr. Fondow.

 

Guddoomiyaha guddiga, Tyler Frankhouse, wuxuu yiri: “Mr. Fondow wuxuu leeyahay taariikh gaar ah oo ka badan 15 sano oo MTCS ah taas oo u oggolaan doonta inuu soo galo doorkan sifiicana ugu guulaysto. Fikradaha uu soo bandhigay sanadkan ayaa muujiyay in uu gacan ka geysan doono in uu horay u sii wado MTCS Jamciyad ahaan. Guddidu aad bay ugu faraxsan yihiin inay sii wadaan shaqada ay la leeyihiin Mr. Fondow waxayna rajeynayaan inuu sii wado hoggaamintiisa.”

 

Mr. Fondow, waxa uu macalin iyo hogaamiye ka ahaa MTCS K-12 Academic Community in ka badan shan iyo toban sano. Wuxuu bilaabay macalin jirdhiska wuxuuna si degdeg ah u galay jagooyin hogaamineed, oo ay ku jiraan maamulaha Akadeemiyada Banaadir, Agaasimaha barnaamijka Hoggaaminta JROTC, Agaasimaha barnaamijyada dugsiga hoose, iyo maamulaha dugsiga sare ee MTS.

2019, Mr. Fondow waxa uu la wareegay hogaanka dugsiga sare ee MTS. Dhammaadkii Todobaadka Maalinta Xuska ee 2020, Dugsiga Sare ee MTS iyo xafiisyada degmada ayaa lagu burburiyay kacdoonkii shacabka kadib dilkii George Floyd.

 

Burburkii dugsiga ka dib, hoggaanku wuxuu dhegaystay daneeyayaasha: ardayda, waalidiinta, shaqaalaha, xubnaha bulshada, la shaqaynta naqshadeeyayaasha iyo qorshayaasha waxayna kormeereen abuurista dugsiga cusub iyo xafiiska degmada. Waa dhismahan halka aad ka arki karto himilada waxbarasho ee Shawn Fondow ay ka go’an tahay in uu dhiso.

 

“Doorkan, waxaan arki karaa sida dhammaan qaybaha ay u wada shaqeeyaan iyo waxa aan dhisayno. Waa wakhti xiiso u leh MTCS. Waxaan leenahay arday cajiib ah isdiiwaan gelintayaduna si joogto ah ayay u korayso. Shaqaalaheenu waa kuwo karti iyo dadaal badan. Falsafaddaydu waa in aan u abuurno dadkeenna qaaliga  oo aan siinno xorriyad ay ku kobcaan, uguna gudbaan si aan u abuurno goob iyo dhaqan cajiib ah. Shawn Fondow ayaa yiri.

Nidaamkan waxaa ka mid ahaa abuurista guddi u go’ay inay soo ururiyaan jawaab-celinta dhammaan dadka ay khusayso. Dhammaan faallo-celintan waxaa lala wadaagay guddiga waxaana loo adeegsaday in lagu caawiyo wadista go’aannadayada markaan ka shaqeynayno habkan. Habka raadinta ballaaran ka dib, Guddigu waxay u codeeyeen Abriil 28, si ay u siiyaan Mr. Fondow jagada.