Banaadir

Kulamka Waalidka iyo Macalinka iyo Habeenka Xisaabta ee Qoysaska

Khamiis, March 16th 3:00 – 7:00pm

1201 N Bryant Ave, Minneapolis, MN 55411

_______________________________________

Banaadir Academy

Parent Teacher Conferences & Family Math Night

When: Thursday, March 16th, 3pm – 7pm

Where: 1201 N Bryant Ave, Minneapolis, MN 55411